PONTEM

The website is currently showing in Bosnian language. Some of the content maybe in local language due to target audiance. Click on the flage to change the language.
  • KONTAKT E-MAIL info@pontem.org.ba
  • ADRESA ZENICA Mokušnice 9A, Zenica
Članstvo u

PONTEM

Cijeneći važeći Statut, članom Nacionalne asocijacije za socijalnu pedagogiju u Bosni i Hercegovini može postati svaka punoljetna osoba koja je saglasna sa etičkim i metodičkim principima asocijacije i koja orijentacije svoga djelovanja pronalazi u teoriji i praksi socijalne pedagogije i sociopedagoškim konceptima. Članstvo može biti redovno, počasno ili volontersko.

  • Status redovnog članstva ostvaruje se ispunjavanjem pristupnog obrasca i uplatom godišnje članarine. Članovi imaju pravo birati i biti birani u tijela Udruženja, te sudjelovati u upravljanju i svim drugim aktivnostima. Uz poštivanje i pridržavanje odredbi Statuta, važna obaveza redovnog člana je sudjelovanje u ostvarivanju ciljeva i djelatnosti Udruženja.
  • Status počasnog članstva ostvaruje osoba koja je svojim djelovanjem značajno doprinijela razvoju i ostvarivanju ciljeva Udruženja ili koja je ostvarila značajan doprinos u smislu razvoja koncepta socijalne pedagogije, teorije i prakse u Bosni i Hercegovini. Počasne članove proglašava Predsjednik Udruženja temeljem njihovog prethodnog pristanka. Počasni članovi ne mogu birati, niti biti birani u tijela Udruženja.
  • Članstvo kao volunteer obuhvata učestvovanje u aktivnostima ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Udruženja. Volonter je član Udruženja koji ne može birati, niti biti birani u tijela Udruženja. Volonterski članovi ne moraju vršiti plaćanje godišnje članarine.

Prilika za doprinos i promjenu

Postati dio zajednice

Šta možete očekivati učlanjivanjem u Asocijaciju?

Učešće

Vaš glas i ideje su važni. Postat ćete dio tima aktivno uključenog u kreiranje programa, inicijativa i politika usmjerenih na mlade i socijalnu pedagogiju.

Profesionalni razvoj

Kroz naše edukacije, seminare i radionice imat ćete privilegovanu i besplatnu priliku proširiti svoja znanja i vještine iz područja socijalne pedagogije i rada s mladima.

Umrežavanje i saradnja

Postat ćete dio mreže stručnjaka i entuzijasta s kojima možete razmjenjivati iskustva, sarađivati na projektima i uspostavljati nove konekcije.

Doprinos zajednici

Kroz naše inicijative i projekte postat ćete dio pozitivnih promjena u zajednici, pružajući podršku mladima i rješavajući društvene izazove sociopedagoškim metodama.

Šta dobijate jednogodišnjim članstvom u Asocijaciju?

Redovno izvještavanje

O svim našim aktivnostima, projektima i inicijativama bit ćete obaviješteni.

Pristup resursima Asocijacije

Imat ćete pristup svim resursima, materijalima, istraživanjima i informacijama iz oblasti socijalne pedagogije.

Učešće u projektima

Imat ćete priliku za stručnim angažmanom na projektima, učešćem u projektima i beznaknadnim edukacijama na godišnjem nivou.

Mogućnosti vođenja i upravljanja

Imat ćete priliku da učestvujete u upravljanju i vođenju naših aktivnosti.